Het bestuur

Hettie de Jongh: voorzitter + pr
Joke Tuinenburg: secretaris + 2e voorzitter
Wilma Kuit: penningmeester
Marjolijn Sier: ledenadministratie, ledencontact + pr
Nelleke van Markesteijn: optredens, muziekcommissie
Michel Standaert: website, muziekcommissie